№72 Абдыкерим Сыдыков атындагы №72 мектеп-гимназиясы

Мектеп