№72 Абдыкерим Сыдыков атындагы №72 мектеп-гимназиясы

Коомдук бирикме / фонддор

Общественный фонд поддержки ШГ № 72        Ленинского р-на г. Бишкек

Новая мебель для школы

 Сегодня 31 января 2019 года привезли очередную партию новой мебели для кабинетов нашей гимназии.

 Коомдук бирикме / фонддор

Новой мебелью будут обеспечен новый кабинет информатики, для которого уже закупили новенькие компьютеры.

Коомдук бирикме / фонддор

Привезли и новые ученические доски для пяти кабинетов, которые немедленно были установлены в кабинетах.

Коомдук бирикме / фонддор

Привезли мебель для классных комнат: это учительский стол, шкаф, ученические парты и стулья.

Коомдук бирикме / фонддор

Коомдук бирикме / фонддор

Продолжается оснащение ресурсного центра, который был открыт в гимназии в 2017-2018 учебном году, для него привезли дополнительный функциональный шкаф.

Коомдук бирикме / фонддор

Администрация школы и, в первую очередь директор, прикладывают много усилий для оснащения школы новой мебелью. Новой компьютерной и другой современной техникой, которая позволит достойно нести вечное, доброе и светлое нашим детям!

Председатель     – Король Надия Рахимовна

Бухгалтер – Яковенко Лидия Архиповна

            Реквизиты ОФП ШГ№ 72

РСК банк

р/с 1299003230026358

ОКПО   22719134

ИНН     02305200110263

БИК      129001

Членские взносы оплачиваются на расчетный счет   РСК банк в сумме 400 сом.

Ежемесячно бухгалтером ОФП сдается отчет в ЦО Ленинского района г. Бишкек.

 Устав ОФП

Коомдук бирикме / фонддорКоомдук бирикме / фонддорКоомдук бирикме / фонддорКоомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддорКоомдук бирикме / фонддорКоомдук бирикме / фонддор

Паракорчулукка каршы күрөшүү планы

Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор

2018-2019-  окуу жылында А.Сыдыков атындагы №72 мектеп – гимназиясында коррупцияга каршы өткөрүлгөн иш- чаралар жөнүндө кыскача маалымат

  • А. Сыдыков атындагы №72 мектеп- гимназиясында коррупцияга каршы ишмердүүлүк боюнча бардык иштер түзүлгөн пландын негизинде ишке ашат.
  • Мугалимдердин кеңешмесинде №72 мектеп- гимназиясынын директору Назаркулова Д.А. 12.09.18-ж.№97-буйруктун негизинде “ Мыйзамсыз жана башка акча чогултууларга тыюу салуу жөнүндө”педагогикалык жамаатты тааныштырды, өндүрүштүк кеңешмеде каралды.
  • Мектептин 1-кабаттындагы файеде “ Ишеним ”почтасы, ошондой эле коррупциялык иш-аракет пайда болгондо кайрылуу үчүн телефон номерлери жазылган.
  • Коррупцияга каршы иш-аракеттер жөнүндө маалымат тактасы мектептин файесинде жайгашкан.
  • 2018-жылдын 12-сентябрында жалпы ата-энелер конференциясы өткөрүлүп, мектепте коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө түшүндүрүү жүргүзүлдү.
  • Ошондой эле ар бир класстын класс жетекчилери (1-класстан 11-класска чейин) ата-энелерди мектеп-гимназиянын Уставы менен дагы бир жолу тааныштырып, коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө маалымат беришти. Маалыматтык  тактада ай сайын ата-энелер үчүн коомдук бирикме тарабынан жыйналган каражаттардын киреше, чыгашасы жөнүндө маалыматтар илинген.
  • 2018- жылдын 12- декабрында Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы Бишкек шаардык прокуратурасы менен биргеликте уюштурган “Биз коррупцияга каршыбыз” деп аталган шаардык сүрөт мелдешинде 9СЭ1 – классынын окуучусу Бейшембиева Элина III орунду алып, белекке энциклопедия алды.

9 СЭ1 классынын окуучусу Бейшембиева Элина шаардык прокуратурасынын кызматкерлеринин колунан белек алып жаткан учуру. 12- декабрь 2018 –жыл.

  • Мындан сырткары,Эл аралык коррупция менен күрөшүүгө арналган иш-чаралар өткөрүлдү.
  • 2018- жылдын 6- декабрында эксперт Калчаева Татьяна Мисиркановна жогорку класстын окуучуларына коррупцияга каршы билим берүү жөнүндө лекция окуду. Лекцияга 10- 11- класстын окуучулары катышты.Мектеп китепканасында “Биз коррупцияга каршыбыз” деген темада китеп көргөзмөсү уюштурулду. Мындан сырткары 8-11- класстарда “Коррупция деген эмне?” деген  темада  класстык сааттар өткөрүлдү.

9 СЭ1 классында “Биз коррупцияга каршыбыз!” деген темада өткөрүлгөн   класстык  саат.

Көркөм өнөр мугалими тарабынан 5-6-7-класстар арасында “Коррупция балдардын көз карашы менен”  деген темада  сүрөт көргөзмөсү уюштурулду.

5-6-7—класстын окуучулары катышкан сүрөт көргөзмөсү.